Velg terapiområde

Velg aktuell legemiddelbehandling

Legg inn pasientens genotype


Symbolforklaringer (se rapport under)
V Den påviste genotypen påvirker i liten grad serumkonsentrasjonen eller det er vist at den kliniske betydningen av genotypen er liten for aktuelt legemiddel. Det antas at den påviste genotypen ikke gir endret dosebehov eller endret risiko for bivirkninger. Standard dosering anbefales.
! Den påviste genotypen kan påvirke serumkonsentrasjonen av aktuelt legemiddel, men det foreligger lite evidens for den kliniske betydning. Det anbefales standard dosering, men vær ekstra oppmerksom på manglende effekt/bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmålinger kan vurderes ved bivirkninger eller dersom forventet effekt uteblir.
! Den påviste genotypen påvirker serumkonsentrasjonen av aktuelt legemiddel og det er vist konsentrasjonsavhengige bivirkninger eller manglende effekt. Genotypen tilsier endret dosebehov eller bytte av legemiddel.

Rapport for valgt genotype